Postadresse: Ospesletta 16, 6200 Stranda

Besøksadresse: Strandvegen 88, 6200 Stranda

+47 907 67 960

Selskapet vart etablert i 2000.

Om Langlo Maskin AS

Langlo Maskin AS er ein maskinentreprenør som er lokalisert til Stranda på Sunnmøre.
Selskapet vart etablert i 2000.
I juli 2013 vart selskapet omdanna til aksjeselskap.

Vi har brei erfaring gjennom mange år innan våre hovedsatsingsområder som er grunnarbeid og tjenester knytt til vegvedlikehald og liknande for stat, kommuner, næringsverksemder og private.

Våre største kundar og samarbeidspartnarar innan vegvedlikehald er Mesta og Veidekke.
Vi utfører kantslått, kantslått under rekkverk og brøytestikk på kontrakt.
Arbeidsområdet strekker seg over heile Sunnmøre.

I området rundt Stranda utfører vi grunnarbeid, brøyting, kantslått og skogrydding for privatpersonar, næringsverksemder og kommuner.

Vi har ein ny og velholdt maskinpark, med utstyr som er spesialtilpassa arbeidsoppgåvene, og dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidarar.

Langlo Maskin AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 og ADK godkjenning.

Ta kontakt med oss for ein god pris på ditt prosjekt!

Litt av det vi har gjort:

 • Natursteinsmurar, frå 2m2 til 170m2
 • Re-Con støttemurar, frå 7m2 til 120m2
 • Massebytte, avretting og levering av asfalt, frå 1-2200m2
 • 270 m VA-grøft for Stranda kommune og privatkunde, 2014
 • Grunnarbeid for servicebygg ved Stranda Feriesenter, 2012
 • Utfylling av areal og grunnarbeid for stålhall. NVE 2018
 • Tilbygg Stranda Stålindustri AS, grunnarbeid 2018
 • Grunnarbeid for køyrerampe. PI-bygget 2013
 • Grunnarbeid for tilbygg til fabrikk. Seaside AS/Optimar AS 2012 og 2019
 • Garasjetomter
 • Kantslått av skogsbilvegar og industriområde over heile Sunnmøre
 • Kantslått på heile Sunnmøre for Mesta AS frå 2008 og for Veidekke frå 2017
 • Brøyting fv60, fv81 og fv83 på Stranda for Mesta AS frå 2011-2014
 • Brøyting gang/sykkelveg fv60 på Stranda for Mesta AS frå 2009-2014
 • Skogrydding langs fv60 for Mesta AS hausten 2011, ca 30 000m2
 • Greinklipping for Mesta AS, Søre Sunnmøre 2010-2018
 • Oppsetting av brøytestikk for Mesta AS og fleire kommunar på Sunnmøre frå 2011
 • Brøyteroder for Stranda kommune frå 2008
 • Brøyting for næring og private frå 2008